Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Για την επέκταση της χρήσης φωσφορικών αλάτων σε κατεψυγμένο γύρο κρέατος

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στήριξε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την απόσυρση

του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει την επέκταση της χρήσης φωσφορικών αλάτων σε κατεψυγμένο γύρο κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιστημονικές ανησυχίες και τα ερωτηματικά για τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. 

Το εν λόγω ψήφισμα, ωστόσο, απορρίφθηκε, παρά το ότι η χρήση των φωσφορικών αλάτων στα συγκεκριμένα προϊόντα κρέατος (γύρος, ντονέρ, κεμπάπ), όπως αποδεικνύεται από επιστημονικές μελέτες, όχι μόνο δεν είναι αναγκαία, αλλά επιτρέπει και την αξιοποίηση ακόμα και κρεάτων πολύ χαμηλής ποιότητας για την παρασκευή γύρου. 

Eπιπρόσθετα λόγω των υγροσκοπικών τους ιδιοτήτων, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αύξηση του βάρους του κρέατος, πράγμα που επιβαρύνει τη λαϊκή κατανάλωση για τα κέρδη των επιχειρήσεων τροφίμων.

Πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την τσέπη των εργαζομένων, η όλη συζήτηση για την επέκταση της χρήσης των φωσφορικών αλάτων συνδέεται με επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς στον κλάδο των τροφίμων, καθώς οι βιομηχανίες κρέατος που κάνουν εξαγωγές γύρου με φωσφορικά (όπως π.χ. γερμανικές) θέλουν την απελευθέρωση της χρήσης για να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, ενώ άλλες που ούτως ή άλλως δεν τα χρησιμοποιούν (όπως π.χ. οι ελληνικές), δεν θέλουν χάσουν το ανταγωνιστικό τους προβάδισμα. 

Η δυνατότητα άλλωστε της Ευρ. Επιτροπής να επεκτείνει τη χρήση προσθέτων τροφίμων (τα γνωστά σε όλους Ε) προβλέπεται από τον απαράδεκτο κανονισμό 1333/2008, τον οποίο στηρίζει ένθερμα το Ευρωκοινοβούλιο που σήμερα εμφανίζεται να αντιδρά στην επέκταση της χρήσης των φωσφορικών αλάτων στο γύρο. 

Πρόκειται για εκείνον τον Κανονισμό που διαμορφώθηκε από την ΕΕ κατ' εντολή των ευρωπαϊκών μονοπωλίων τροφίμων και τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τα πρόσθετα ανάλογα με τα συμφέροντά τους, οδηγώντας στην τεράστια επέκταση της χρήσης τους σε βάρος της υγείας του λαού.


902.gr