Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Δήμος Ελευσίνας : Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Erasmus+


Εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + , του άξονα Στρατηγικές Συνεργασίες για την σχολική εκπαίδευση με τίτλο: "Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts"

Διαρκείας 2 ετών και προϋπολογισμού : 168.240,00 €

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Δήμος Ελευσίνας με την συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας στην Ελλάδα και οι εταίροι θα είναι από την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Το πρόγραμμα είναι μια στρατηγική σύμπραξης σχολείων, έχει στόχο μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών, καινοτόμων ιδεών και σχολικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων της σχολικής εκπαίδευσης να οδηγήσει στη δημιουργία του Οδηγού "Michelangelo, δηλ. μιας διδακτικής και περιεκτικής πρακτικής για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της διακοπής του, μέσω των Καλών Τεχνών "