Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Αποδοχή κι ευχαριστίες από την ΕΛ.ΑΣ. στον Δήμο Φυλής για τη δωρεά των 8 τζιπ

Τη δωρεά του Δήμου Φυλής των 8 τζιπ 4Χ4 με στόχο την

καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής έκανε αποδεκτή και επισήμως το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ).Στη σχετική απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που υπογράφει ο προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, αναφέρονται τα εξής:

«1. Αποδεχόμαστε την δωρεά οχτώ (08) φορτηγών αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου 4Χ4 (αγροτικών), από τον Δήμο Φυλής, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του δωρητή, για την αναβάθμιση της αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φυλής, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, θα εκφράσει εγγράφως τις ευχαριστίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυλής, για την ευγενική τους προσφορά.
3. Μετά την παραλαβή των δωρηθέντων οχημάτων, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α., να υποβάλλει πρόταση εγγραφής αυτών, στο Γενικό Βιβλίο Υλικού (Γ.Β.Υ), σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Κ.ΟΤ.Υ.Π.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ»

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στους απαράβατους όρους του Δήμου Φυλής είναι η χρήση των 8 τζιπ να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την βελτίωση της αστυνόμευσης του τόπου και την ασφάλεια των κατοίκων του.


ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ