Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων Μαΐου-Ιουνίου 2017, στον Δήμο Ελευσίνας


Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Ελευσίνας ενημερώνει
πως η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2017 
θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Δρ Κωνσταντία Ζγαντζούρη